MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

Meedenken en meebeslissen door ouders is een gewone zaak op school.
Daardoor is het onderwijs en vooral de besluitvorming, democratischer en kunnen ouders in de keuken van school kijken.
Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, 2007).
Meer leest u onder het kopje MR.


De Ouderraad (OR)
De Ouderraad heeft geen formele status, m.a.w. het is geen stichting of vereniging.
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die actief mee willen werken met het organiseren
van activiteiten op de school van hun kinderen en de kinderen van anderen.
Meer leest u onder het kopje OR.
 

OR

tekst